dimarts, 10 de febrer del 2015

La biblioteca en xifres

Durant l’any 2014 la Biblioteca va obrir 257 dies, que suposen 1.449 hores de servei, i va rebre 44.290 visitants, d’aquests un 6,6% va fer ús del servei de consulta a Internet (2.922 usuaris) i un 6,2% va utilitzar el wi-fi (2.763 usuaris), i es van prestar 28.162 documents a 7.409 usuaris (16,7% de les visites).

S’han fet 408 carnets nous (en total ja són 5.565 els socis de la biblioteca) i s’han organitzat 130 activitats diferents (hores del conte, clubs de lectura infantils i d’adults, tallers, grups de conversa, visites escolars, concursos literaris, etc.) amb 4.195 participants (el 2013 van ser 101 activitats i 3085 participants).

Si comparem les dades de 2014 amb les de 2013 observem que han augmentat lleugerament tant les visites com els usos del servei de préstec i de wi-fi, i també el nombre de documents prestats i d’activitats realitzades. L’única dada d’ús que ha disminuït són els usos del servei d’internet amb els pcs de la biblioteca.

Unes xifres que estan molt i molt bé, i que demostren que la biblioteca és un dels serveis municipals més utilitzats.