Concurs de microcontes

Image result for nota musicalConcurs de microcontes Primavera musical La Biblioteca de Pallejà convoca aquest concurs de microcontes. 

  

 Bases del concurs: 

1. Podrà participar al concurs qualsevol persona major de 18 anys.2. Els textos hauran de ser en català o castellà i estaran basats en un personatge que tingui com a professió: MÚSIC. Pot tenir altres personatges secundaris.3. Els textos tindran una extensió màxima de 100 paraules. S’exclouran del concurs totes les obres que no compleixin aquests requeriments o que siguin ofensives o irrespectuoses.
    

4. L’obra ha de ser inèdita i no haver estat premiada en cap altre concurs.

  

5. Només s’acceptarà un text per concursant.
  
6. Les obres s’hauran d’enviar per correu electrònic a l’adreça b.palleja@diba.cat i també a l’adreça auroragp@yahoo.es de la següent manera:
Assumpte: Concurs de microcontes primavera musical


S’hi hauran d’incloure dos documents adjunts:


- Un document amb el text del microconte, encapçalat pel títol (que no computarà a efecte
d’extensió de les 100 paraules).


- Un document amb les dades personals següents:
  • Nom
  • Cognoms
  • Telèfon de contacte
  • Adreça de correu electrònic
  • Títol del microconte
  
7. El termini finalitzarà el dia 10 de maig. No s’admetran obres que es presentin fora de la data establerta.
   
8. El jurat del concurs estarà format per:
  
Asun Carrera, escriptora  
Aurora Giménez Padilla, filòloga
Míriam Vaca, directora de la Biblioteca de Pallejà

9. Es presentarà el resultat del concurs el dia 25 de maig, a les 19 hores, al Castell de de Pallejà.

10. El resultat del concurs es publicarà al Facebook a la pàgina “Concurs de Microcontes” i al blog de la Biblioteca de Pallejà.
   
11. S’atorgaran premis als tres millors microcontes. 
   
12. La Biblioteca es reserva el dret de publicar, a través de les xarxes socials (facebook i blog), tots els microcontes presentats, un cop finalitzat el concurs.
  
13. Qualsevol dubte que es pugui plantejar en la interpretació de les bases serà resolt pel jurat del Premi.